een veilig idee!

Rijles vanaf 16½


Wet 2toDrive niet rond: begeleid rijden wordt opgeschort

Het project 2toDrive wordt tijdelijk stilgelegd. Het experiment waarbij jongeren op hun 17e al hun rijbewijs kunnen halen, eindigt op 31 oktober terwijl de definitieve invoering van de wet nog niet rond is. Jongeren die per 1 november nog geen 16 jaar zijn, moeten wachten tot de wet in werking is getreden. Voor jongeren die op die datum al wel 16 jaar zijn, komt een overgangsregeling.


Bij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar rijles volgen en op hun 17e het rijexamen afleggen.

Tot hun 18e rijden ze onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Sinds de start van begeleid rijden in november 2011 hebben ruim 220.000 17-jarigen het rijexamen met succes afgelegd.

Het experiment loopt tot en met 31 oktober 2017. Minister Schultz heeft eerder aangekondigd dat begeleid rijden definitief wordt ingevoerd in de wet, maar deze invoering blijkt nog niet rond te zijn.

Overgangsregeling

Voor jongeren die op 1 november 2017 wel 16 jaar of ouder zijn, geldt een overgangsregeling.

Zij kunnen nog steeds hun rijbewijs halen vanaf hun 17e. Voor hen verandert er niets.

Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen niet starten met 2toDrive.

Zij moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. De verwachting is dat dit begin 2018 rond is.

Voor de leeftijdsgrens van zestien jaar is gekozen omdat dit de leeftijd is binnen het huidige experiment waarop jongeren het theorie-examen mogen afleggen.
“De wet zal naar verwachting definitief ingevoerd zijn voordat deze jongeren 16,5 jaar zijn, dus deze jongeren kunnen gewoon starten met praktijklessen.

Alleen even wachten met het theorie-examen”, aldus het CBR. Volgens het CBR heeft het tijdelijk stoppen van 2toDrive gevolgen voor ongeveer twintig leerlingen per maand die normaal gesproken direct na hun 16e verjaardag zouden beginnen aan het theorie-examen.
Andere opties
De oud-minister heeft meerdere opties laten onderzoeken, nadat bleek dat het aflopen van het experiment en de inwerkingtreding van de wet niet op elkaar zouden aansluiten. “Gekozen is voor de optie dat de jongere die op 31 oktober 2017 de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt nog onder het overgangsrecht valt. Op deze wijze kan het beste worden voorkomen dat jongeren tevergeefs hebben geïnvesteerd in het opleidingstraject. Tevens zijn in deze optie de financiële en organisatorische gevolgen voor het CBR en de rijschoolbranche het kleinst”, aldus Schultz van Haegen in het Staatsblad.

 

 

 

Voor vragen  kunt u contact opnemen met  Rijschool Buis